Conform datelor furnizate de AAPL, la 1 ianuarie 2020, populația comunei Vulturu era de 8519 locuitori, din care 4.181 de sex masculin și 4.338 de sex feminin.
Dacă ne raportăm la recensământul populației României din anul 2011, potrivit căruia comuna Vulturu înregistra un număr de 6.277 locuitori, putem sesiza cu ușurință că, sub aspect demografic, unitatea administrativ-teritorială analizată cunoaște o evoluție ascendentă.

Populația comunei Vulturu în perioada 2012-2020

An

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Populație

6277

8811

8782

8723

8693

8675

8624

8606

8562

8519

Repartizarea pe sexe a populației comunei în anul 2020, comparativ cu 2011

Gen

Masculin

Feminin

An

2011

2020

2011

2020

Populație

2930

4181

3347

4338

Conform recensământului efectuat în 2011, repartiția populației pe satele componente ale comunei Vulturu era următoarea:

Nr. crt.

Sate componente

Număr locuitori

1.

VULTURU

3344

2.

BOTARLAU

966

3.

HANGULESTI

994

4.

MALURI

536

5.

VADU ROSCA

437

Total

6.277

Populația stabilă pe vârste și sexe în anul 2020 se prezintă astfel:

Vârste și grupe de vârstă

Sexe

Anul 2020

Vârste și grupe de vârstă

Sexe

Anul 2020

Număr persoane

Număr persoane

0- 4 ani

Masculin

161

45-49 ani

Masculin

438

Feminin

146

Feminin

349

5 – 9 ani

Masculin

188

50-54 ani

Masculin

377

Feminin

197

Feminin

274

10-14 ani

Masculin

252

55-59 ani

Masculin

165

Feminin

236

Feminin

147

15-19 ani

Masculin

237

60-64 ani

Masculin

197

Feminin

246

Feminin

279

20-24 ani

Masculin

249

65-69 ani

Masculin

226

Feminin

237

Feminin

269

25-29 ani

Masculin

234

70-74 ani

Masculin

169

Feminin

224

Feminin

220

30-34 ani

Masculin

275

75-79 ani

Masculin

117

Feminin

281

Feminin

201

35-39 ani

Masculin

288

80-84 ani

Masculin

121

Feminin

269

Feminin

209

40-44 ani

Masculin

405

85 ani și peste

Masculin

82

Feminin

395

Feminin

159

Din punct de vedere al stabilirii reședinței, numărul persoanelor care și-au stabilit reședința pe raza comunei Vulturu, în perioada 2017 – 2019, se prezintă astfel:

Nr. crt.

Anul

Număr persoane sosite intr-o alta localitate decat cea de domiciliu

1.

2017

8

2.

2018

7

3

2019

7

 

Total

22

Din punct de vedere etnic, majoritatea locuitorilor este reprezentată de români, urmată de romi, pentru 5,02 % din populație nu se cunoaște apartenența etnică.

Etnie

Număr locuitori

Români

5737

Romi

224

Informație indisponibilă

315

Din datele înregistrate la recensământul din 2011, s-a putut evidenția următoarea situație privind confesiunile religioase din comuna Vulturu:

Nr. crt.

Confesiune religioasă

Număr locuitori

1.

Ortodoxă

5847

2.

Penticostală

78

3.

Adventistă de ziua a șaptea

6

4.

Martorii lui Iehova

24

5.

Informație nedisponibilă

316

La recensământul din anul 2011, în comuna Vulturu s-a înregistrat un număr de 3581 gospodării ale populației, numărul mediu de persoane pe o gospodărie a populației fiind de 2,24.
Din tabelul de mai jos rezultă situația locuințelor/clădirilor existente pentru comuna Vulturu la nivelul anului 2011.

Formă de proprietate

Număr locuințe/clădiri

Privată particulară

3581

De stat

3

În perspectivă, evoluția populației trebuie proiectată ținând seama de mai mulți factori decisivi în stabilirea nivelului de evoluție.
O serie de factori de „atractivitate” sporită pentru creșterea economică – agricultura, mica industrie, serviciile, turismul etc. – vor juca un rol însemnat în echilibrarea structurilor demo-economice.
Potențialul de dezvoltare economică a comunei va atrage în perspectivă un număr de locuitori cu o ușoară tendință de creștere, datorită migrației de la oraș spre mediul rural, datorită apropierii comunei de drumul național și legătura facilă cu municipiul Focșani, reședința județului Vrancea, datorită posibilității extinderii intravilanelor localităților comunei, facilități pentru construire (realizarea infrastructurii tehnico-edilitare), creșterea numărului de gospodării, oportunități privind dezvoltarea mediului de afaceri cu activități locale.
Tendința populației, în următorii ani, se dorește a fi cu o ușoară tendință de creștere, atât ca număr de persoane cât și ca număr de gospodării.

Sari la conținut