PROGRAMELE ȘI PROIECTELE PROPUSE PENTRU PERIOADA
2021 – 2027

1.

Titlul proiectului: Modernizare drumuri de interes local :

– străzile din viitoarele cartiere rezidenţiale

– drumuri comunale

– străzi existente

Descrierea proiectului

Justificare:

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și social al comunei

Obiective:

Asigurarea accesului la infrastructura de bază

Îmbunătățirea transportului rutier local

Micșorarea timpilor de deplasare în comună și între localități

Prevenirea blocării drumurilor din cauza unor fenomene meteo extreme

Activități:

Elaborare documentații tehnice

Obținere avize/autorizații

Lucrări de reabilitare și modernizare a străzilor / drumurilor comunale

Rezultate așteptate:

Infrastructură rutieră modernizată

Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia

Indicatori de rezultat:

Lungimea străzilor comunale reabilitate și modernizate

Beneficiari: cetățenii comunei, vizitatori/turiști, participanți la trafic, instituții publice și operatori economici cu sediul în comună, potențiali investitori

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliu local

Primar

Aparatul executiv

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

2.

Titlul proiectului: Întreținere și reabilitare străzi :

Descrierea proiectului

Justificare:

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și social al comunei

Obiective:

Asigurarea accesului la infrastructura de bază

Îmbunătățirea transportului rutier local

Micșorarea timpilor de deplasare în comună și între localități

Prevenirea blocării drumurilor din cauza unor fenomene meteo extreme

Activități:

Elaborare documentații tehnice

Obținere avize/autorizații

Lucrări de reabilitare și întreținere a străzilor comunale

Rezultate așteptate:

Infrastructură rutieră modernizată

Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia

Indicatori de rezultat:

Lungimea străzilor reabilitate

Beneficiari: cetățenii comunei, vizitatori/turiști, participanți la trafic, instituții publice și operatori economici cu sediul în comună, potențiali investitori

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliu local

Primar

Aparatul executiv

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

3.

Titlul proiectului: Reabilitare trotuare și alei pietonale

Descrierea proiectului

Justificare:

Accidentele rutiere reprezintă o cauză majoră a deceselor, prin urmare se impune luarea măsurilor necesare pentru reducerea sau chiar eliminarea unor astfel de evenimente negative pe raza comunei.

Obiective:

Creșterea siguranței în trafic a pietonilor

Facilitarea accesului pietonal al cetățenilor comunei la unități de : învățământ, medicale, sociale, magazine sătești, primărie, poliție etc.

Estetizarea spațiului comunal

Activități:

Documentație tehnică

Obținere avize/autorizații

Lucrări de reabilitare trotuare și alei pietonale

Rezultate așteptate:

Infrastructură pietonală modernă

Reducerea timpilor de deplasare în comună

Siguranță în trafic

Indicatori de rezultat:

Lungimea trotuarelor / aleilor pietonale reabilitate – kilometri trotuare/alei

Beneficiari: cetățenii comunei, turiști/vizitatori

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

4.

Titlul proiectului: Reabilitare – sistematizare rigole, șanțuri și podețe

– Reţele de canalizare pluvială

Descrierea proiectului

Justificare

Apa în cantități foarte mari poate provoca pagube umane și materiale însemnate, prin urmare se impune luarea măsurilor necesare pentru prevenirea evenimentelor negative cauzate de inundații și viituri.

Obiective:

Asigurarea stabilității drumurilor și fluidizarea traficului rutier

Creșterea siguranței în trafic

Facilitarea accesului locuitorilor în curțile proprii pe timpul ploilor

Protejarea gospodăriilor de inundații

Estetizarea spațiului comunal

Activități:

Întocmire SF, PT

Obținere avize/autorizații

Lucrări de realizare/reabilitare șanțuri, rigole și podețe betonate; reabilitare rețea canalizare pluvială.

Rezultate așteptate:

Rețele pluviale, șanțuri, rigole și podețe reabilitate

Eliminare depuneri de apă pe carosabil

Gospodării protejate de inundații

Indicatori de rezultat:

Număr și lungime șanțuri și podețe reabilitate

Număr gospodării deservite

Beneficiari: comunitatea locală

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

5.

Titlul proiectului: Pietruire drumuri agricole şi de exploatare (drumuri vicinale)

Descrierea proiectului

Justificare:

O infrastructură rutieră dezvoltată favorizează progresul economic și social al comunei

Obiective:

Facilitarea accesului la infrastructura rutieră agricolă a comunei

Îmbunătățirea transportului rutier agricol

Activități:

Elaborare documentații tehnice

Obținere avize/autorizații

Lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere agricole și de exploatare existente

Rezultate așteptate:

Infrastructură rutieră agricolă și de exploatare modernizate

Atragerea de potențiali investitori

Atragerea de forță de muncă specializată

Indicatori de rezultat:

Lungimea drumurilor pietruite/amenajate – kilometri drumuri

Beneficiari: cetățenii comunei, operatori economici cu sediul în comună, potențiali investitori

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliu local

Primar

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

6.

Titlul proiectului: Construire și amenajare parcări auto, inclusiv sisteme de încărcare electrică

Descrierea proiectului

Justificare:

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și social al comunei

Obiective:

Asigurarea necesarului de parcări în proximitatea obiectivelor de interes public, inclusiv amenajarea de sisteme de încărcare electrică.

Activități:

Realizare studii de trafic. Întocmire SF, PT

Obținere avize/autorizații

Lucrări de amenajare parcări auto

Amenajare sosteme încărcare electrică

Rezultate așteptate:

Infrastructură rutieră modernă

Fluidizarea circulației rutiere

Atragerea de potențiali investitori

Indicatori de rezultat:

Număr și suprafețe parcări amenajate

Număr sisteme încărcare electrică

Capacitate parcări – număr locuri

Beneficiari: cetățenii comunei, participanții la trafic, operatori economici cu sediul în comună, potențiali investitori

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

7.

Titlul proiectului: Dezvoltare rețea de drumuri locale în zonele cu potenţial industrial ,economic şi turistic

Descrierea proiectului

Justificare:

O infrastructură rutieră dezvoltată favorizează progresul economic și social al comunei

Obiective:

Asigurarea accesului la infrastructura de bază

Creșterea numărului de turiști care vizitează zona

Creșterea numărului de investitori

Activități:

Realizare studii de trafic. Întocmire SF, PT

Obținere avize/autorizații

Lucrări de amenajare și modernizare străzi noi

Rezultate așteptate:

Atragerea de noi turiști în zonă

Creșterea veniturilor la bugetul local

Infrastructură rutieră modernă

Fluidizarea circulației și creșterea siguranței în trafic

Atragerea de noi investitori în comună

Indicatori de rezultat:

Lungime rețea stradală – kilometri rețea

Beneficiari: cetățenii comunei, turiști/vizitatori, participanți la trafic, instituții publice și operatori economici cu sediul în comună, potențiali investitori

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

8.

Titlul proiectului: Amenajare piste biciclete

Descrierea proiectului

Justificare:

Accidentele rutiere reprezintă o cauză majoră a deceselor, prin urmare se impune luarea măsurilor necesare pentru reducerea sau chiar eliminarea unor astfel de evenimente negative pe raza comunei.

Facilitarea transportului la și de la locul de muncă.

Dezvoltarea cicloturismului în zonă.

Obiective:

Creșterea siguranței în trafic în cazul deplasărilor cu bicicleta

Activități:

Elaborare documentații tehnice

Obținere avize/autorizații

Realizare piste de bicicletă pe traseele stabilite

Rezultate așteptate:

Piste de biciclete amenajate

Siguranță în trafic

Atragerea de forță de muncă specializată

Creșterea numărului de turiști

Indicatori de rezultat:

Număr și lungime piste amenajate

Beneficiari: cetățenii comunei, turiști/vizitatori

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Buget estimativ

 

9.

Titlul proiectului: Amenajarea staţiilor de transport public

Descrierea proiectului

Justificare:

Dezvoltarea infrastructurii de transport public determină progresul economic și social al comunei.

Obiective:

Facilitarea transportului la locul de muncă în unitățile economice din localitățile învecinate

Îmbunătățirea condițiilor de transport în comun

Activități:

Atragere de operatori de transport persoane pentru prestarea serviciilor de transport între comuna Vulturu și localitățile învecinate

Rezultate așteptate:

Număr mai mare de curse Focşani – Vulturu și retur

Număr mare de persoane care apelează la transportul public în comun

Indicatori de rezultat:

Număr staţii amenajate

Beneficiari: comunitatea locală

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliu local

Primar

Operatori de transport

Posibile surse de finanțare

Buget local

Buget estimativ

 

10.

Titlul proiectului: Extindere rețea de canalizare :

– Înfiinţare reţea canalizare şi sistem de epurare

– Extindere / modernizare reţele existente

Descrierea proiectului

Justificare:

Extinderea și înfințarea rețelei de canalizare va determina creșterea nivelului de trai al populației și protecția mediului înconjurător.

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la standarde europene.

Obiective:

Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază

Protejarea mediului înconjurător

Activități:

Proiectare și inginerie, studii de teren

Lucrări de înfințare, extindere și reabilitare a sistemului de canalizare local

Rezultate așteptate:

Rețea de canalizare înfințată/extinsă la nivelul comunei

Număr mai mare de cetățeni racordați la rețeaua publică de canalizare

Protecția mediului înconjurător

Indicatori de rezultat:

Lungimea rețelei

Număr gospodării/obiective economice racordate

Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice, operatori economici, potențiali investitori

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

11.

Titlul proiectului: Extindere / modernizare sistem alimentare cu apă

Descrierea proiectului

Justificare:

Extinrerea și modernizarea rețelei de alimentare cu apă va determina dezvoltarea economică a comunei, prin facilitarea producției, precum și creșterea calității vieții populației.

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la standarde europene.

Obiective:

Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază

Conformarea cu obligațiile privind calitatea apei

Activități:

Proiectare și inginerie, studii de teren

Obținere avize/autorizații

Lucrări de extindere și reabilitare a sistemului public de alimentare cu apă

Rezultate așteptate:

Creșterea calității apei furnizate

Număr mai mare de cetățeni și operatori economici racordați la rețea

Atragerea de potențiali investitori

Indicatori de rezultat:

Kilometri rețea de apă nou realizați

Număr gospodării/obiective economice racordate

Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice, operatori economici, potențiali investitori

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

12.

Titlul proiectului : Modernizare sistem de citire apometre – retehnologizare – digitalizare

Descrierea proiectului

Justificare:

Digitalizarea sistemului de citire a apometrelor de apă reprezintă un pas înainte în ceea ce privește modernizarea serviciilor oferite cetățenilor, în conformitate cu cerințele actuale.

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la standarde europene.

Obiective:

Reducerea consumului inutil de apă potabilă

Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază

Reducerea costurilor privind serviciile de alimentare cu apă

Activități:

Întocmire dosar finanțare – depunere cerere de finanțare și anexe

Obținere avize/autorizații

Lucrări de modernizare a sistemului de alimentare cu apă

Rezultate așteptate:

Reducerea cheltuielilor privind administrarea rețelelor de apă

Cheltuieli reduse în ceea ce privește deservirea populației cu apă

Indicatori de rezultat:

Sistem radio de citire la distanţă a contoarelor

Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice, operatori economici, potențiali investitori

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

13.

Titlul proiectului : Extindere capacitate de producţie apă (PUŢURI FORATE)

Descrierea proiectului

Justificare:

Creșterea capacității de producție a apei potabile reprezintă un element important în ceea ce privește creșterea calității vieții locuitorilor, cu precădere în cazul zonelor izolate unde rețeaua publică de apă întârzie să apară. Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la standarde europene.

Obiective:

Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază, cu precădere a zonelor izolate

Reducerea costurilor privind serviciile de alimentare cu apă

Activități:

Întocmire dosar finanțare – depunere cerere de finanțare și anexe

Obținere avize/autorizații

Executarea de foraje verticale de mică, medie și mare adâncime.

Rezultate așteptate:

Reducerea cheltuielilor privind administrarea rețelelor de apă

Cheltuieli reduse în ceea ce privește deservirea populației cu apă

Creșterea numărului de locuitori care beneficiază de apă potabilă

Indicatori de rezultat:

Număr puțuri forate

Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice, operatori economici, potențiali investitori

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

14.

Titlul proiectului: Înfiinţare şi extindere rețea distribuţie gaze naturale :

Descrierea proiectului

Justificare:

Extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în comună va determina dezvoltarea economică a comunei, prin facilitarea producției, precum și creșterea calității vieții populației.

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la standarde europene.

Obiective:

Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază

Conformarea cu standardele legale privind calitatea serviciilor

Activități:

Elaborare documentații tehnice

Obținere avize/autorizații

Lucrări de înfiinţare / extindere rețea distribuţie gaze naturale

Rezultate așteptate:

Aducțiune rețea gaz, unde este cazul

Gospodării deservite

Indicatori de rezultat:

Lungime rețea

Număr racorduri

Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice și operatori economici cu sediul în comună, potențiali investitori

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

15.

Titlul proiectului: Extindere rețea electrică. Electrificare grup de case izolate

Descrierea proiectului

Justificare:

Extinderea rețelei de energie electrică în comună va determina dezvoltarea economică a comunei, prin facilitarea producției, precum și creșterea calității vieții populației.

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la standarde europene și pentru zonele și gospodăriile izolate.

Obiective:

Creșterea gradului de accesibilitate al întregii populații la serviciile de bază

Dezvoltarea sistemului de alimentare cu energie electrică

Racordarea la electricitate a zonelor și caselor izolate

Activități:

Elaborare documentații tehnice

Obținere avize/autorizații

Lucrări de extindere a rețelei electrice

Rezultate așteptate:

Extindere rețea electrică și în zonele și gospodăriile izolate

Număr mai mare de gospodării/operatori economici racordate/racordați la rețea

Atragerea de potențiali investitori

Indicatori de rezultat:

Lungimea rețelei nou realizate

Număr beneficiari racordați

Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice și operatori economici cu sediul în comună, potențiali investitori

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliu local

Primar

Societatea de distribuţie electică

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

17.

Titlul proiectului: Utilizarea complementară a surselor regenerabile de energie în instituțiile publice :

– Panouri solare

– Pompe de căldură

Descrierea proiectului

Justificare:

Implementarea normelor UE cu privire la protecția mediului, utilizarea tehnologiilor curate care risipesc mai puține resurse.

Obiective:

Valorificarea surselor regenerabile de energie (fotovoltaică)

Reducerea cheltuielilor cu utilitățile

Activități:

Elaborare documentații tehnice

Obținere avize/autorizații

Instalarea panourilor solare și a pompelor de căldură

Rezultate așteptate:

Panouri fotovoltaice instalate

Pompe de căldură instalate

Reducerea cheltuielilor

Indicatori de rezultat:

Număr panouri solare montate

Număr clădiri deservite

Beneficiari: UAT Comuna Vulturu

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

18.

Titlul proiectului: Racordarea la reţeaua de internet în bandă largă a localităţii :

– Internet gratuit in toate cartierele comunei

Descrierea proiectului

Justificare:

Existența accesului la servicii de internet determină îmbunătățirea nivelului de trai al populației, precum și consolidarea capacității operatorilor economici de a furniza servicii la standarde europene.

Obiective:

Facilitarea accesului la servicii de internet Wi-Fi în zonele de interes ale localității (primărie, școli, biserici etc.)

Activități:

Înființare puncte de conectare stradală la Wi-Fi

Rezultate așteptate:

Facilitarea accesului la internet în zonele de interes ale comunei

Creșterea numărului de utilizatori

Indicatori de rezultat:

Număr locuinţe deservite

Număr beneficiari

Beneficiari: comunitatea locală

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliu local

Primar

Operatorii de furnizare servicii internet

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

19.

Titlul proiectului: Dotarea unităților de învățământ cu echipamente IT performante

Descrierea proiectului

Justificare:

Educația stă la baza dezvoltării durabile a oricărei comunități

Se impune facilitarea accesului la actul educațional pentru toți copiii, inclusiv pentru cei care provin din categoriile defavorizate ale populației

Obiective:

Asigurarea conformității cu standardele în vigoare privind spațiile de desfășurare a procesului educațional

Creșterea calității actului educațional

Activități:

Modernizare săli de clasă și laboratoare

Dotarea cu echipamente IT performante

Rezultate așteptate:

Acces facil la informație prin tehnologie performantă

Servicii educaționale de calitate

Performanțe școlare

Indicatori de rezultat:

Număr de unități de învățământ dotate

Număr echipamente

Număr elevi beneficiari

Beneficiari: școlile și grădinițele din comună; copiii preșcolari și elevii; personalul didactic

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Unitățile de învățământ

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

20.

Titlul proiectului: Acordarea gratuită de teren pentru construirea unei locuințe (Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală)

Descrierea proiectului

Justificare:

Dezvoltarea localității în ceea ce construcția de noi clădiri rezidențiale destinate, în special, tinerilor, reprezintă un factor important în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a zonei din punct de vedere economic și social.

Obiective:

Extinderea zonelor de locuit prin construirea de locuințe destinate tinerilor

Asigurarea conformității cu standardele în vigoare privind spațiile locuit

Creșterea calității vieții locuitorilor

Activități:

Elaborare documentații tehnice : Certificatul de urbanism; Proiectul tehnic al constructiei; Avize si acorduri de amplasament; Studiu geotehnic; Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire; Autorizatia de construire;

Lucrări de construcții locuințe destinate tinerilor, conform legislației în vigoare

Rezultate așteptate:

Extinderea zonelor rezidențiale

Atragerea de tineri în localitate

Creșterea calității vieții locuitorilor

Indicatori de rezultat:

Număr terenuri acordate tinerilor

Beneficiari: comunitatea locală; persoanele cu vârsta între 18 și 35 de ani.

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al orașului

Primarul orașului

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

pentru asigurarea utilităţilor

Buget estimativ

 

21.

Titlul proiectului: Dezvoltare durabila prin infiintare parc industrial

Descrierea proiectului

Justificare:

Dezvoltarea mediului de afaceri, prin atragerea de investiții și fonduri suplimentare la bugetul local

Obiective:

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri în comună

Activități:

Documentații tehnice

Obținere avize/autorizații

Lucrări de amenajare parc industrial, cu toate utilitățile asigurate

Rezultate așteptate:

Atragerea de potențiali investitori

Forță de muncă specializată

Prevenirea șomajului

Indicatori de rezultat:

Suprafață parc

Investitori noi

Număr locuri de muncă create

Număr persoane încadrate în muncă

Beneficiari: comunitatea locală, potențiali investitori

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliu local

Primar

Investitori privați

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

22.

Titlul proiectului: Facilităţi fiscale pentru atragerea investitorilor privaţi

Descrierea proiectului

Justificare:

Dezvoltarea economiei locale prin valorificarea inteligentă a potențialului antreprenorial

Obiective:

Dezvoltarea durabilă a domeniului economic

Atragerea de investitori

Crearea de noi locuri de muncă

Activități:

Acordarea de sprijin inițiativelor antreprenoriale în scopul valorificării potențialului economic din zonă

Rezultate așteptate:

Creșterea numărului de afaceri locale

Atragerea de noi investiții

Noi locuri de muncă

Reducerea șomajului

Indicatori de rezultat:

Ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă;

Beneficiari: comunitatea locală, potențiali investitori

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliu local

Primar

Posibile surse de finanțare

Nu necesită fonduri, doar emiterea unei Hotărâri a Consiliuliui Local pentru facilităţi fiscale

Buget estimativ

 

23.

Titlul proiectului: Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri

Descrierea proiectului

Justificare:

Dezvoltarea economiei locale prin valorificarea inteligentă a potențialului antreprenorial

Obiective:

Dezvoltarea durabilă a domeniului economic

Atragerea de investitori

Crearea de noi locuri de muncă

Activități:

Acordarea de sprijin inițiativelor antreprenoriale în scopul valorificării potențialului economic din zonă

Rezultate așteptate:

Creșterea numărului de afaceri locale

Atragerea de noi investiții

Noi locuri de muncă

Reducerea șomajului

Indicatori de rezultat:

Sediu amenajat

Personal angajat

Firme beneficiare

Beneficiari: comunitatea locală, potențiali investitori

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliu local

Primar

Parteneri privați

Posibile surse de finanțare

FONDUL SOCIAL EUROPEAN – Programul Operational Capital Uman

Buget estimativ

 

24.

Titlul proiectului: Accesare fonduri europene pentru dezvoltarea micilor afaceri :

– Înfiinţare start-up pentru persoanele care se întorc din diaspora;

– Înfiinţare strat-up pentru tinei : promovarea culturii antreprenoriale prin măsuri

profesioniste de formare profesională a grupului țintă, în vederea înființării de noi

întreprinderi și creării de noi locuri de muncă, în domeniul non-agricol.

Descrierea proiectului

Justificare:

Dezvoltarea economiei locale prin valorificarea inteligentă a potențialului antreprenorial

Obiective:

Dezvoltarea durabilă a domeniului economic

Atragerea de investitori, inclusive din diaspora

Crearea de noi locuri de muncă

Activități:

Acordarea de sprijin inițiativelor antreprenoriale în scopul valorificării potențialului economic din zonă

Rezultate așteptate:

Creșterea numărului de afaceri locale

Atragerea de noi investiții

Noi locuri de muncă

Reducerea șomajului

Indicatori de rezultat:

Personal angajat în cadrul proiectului

Firme nou înfiinţate

Număr de locuri de muncă nou create

Beneficiari: comunitatea locală, potențiali investitori

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliu local

Primar

Parteneri privați

Posibile surse de finanțare

FONDUL SOCIAL EUROPEAN – Programul Operational Capital Uman

Buget estimativ

 

25.

Titlul proiectului: Susținerea programelor de instruire privind dezvoltarea resurselor umane

Descrierea proiectului

Justificare:

Necesitatea specializării forței de muncă în acord cu nevoile actuale ale comunității

Obiective:

Dezvoltarea și specializarea resurselor umane în comună

Promovarea ocupării și incluziunii sociale

Prevenirea șomajului

Activități:

Organizarea de întâlniri cu reprezentanții AJOFM, cu formatorii etc.

Susținerea organizării programelor de instruire la nivelul comunei

Rezultate așteptate:

Forță de muncă specializată

Reducerea șomajului

Indicatori de rezultat:

Număr și diversitate programe de instruire

Număr beneficiari

Beneficiari: cetățenii comunei, în special tinerii

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

ONG – uri

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

26.

Titlul proiectului: Calificarea populației în domenii de interes local

Descrierea proiectului

Justificare:

Necesitatea specializării forței de muncă în acord cu nevoile actuale ale comunității

Obiective:

Dezvoltarea și specializarea resurselor umane în comună

Promovarea ocupării și incluziunii sociale

Prevenirea șomajului

Activități:

Organizarea de întâlniri cu reprezentanții AJOFM, cu formatorii etc.

Susținerea organizării programelor de instruire la nivelul comunei

Rezultate așteptate:

Forță de muncă specializată

Reducerea șomajului

Indicatori de rezultat:

Număr de programe de calificare

Număr de beneficiari

Beneficiari: cetățenii comunei, în special tinerii

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

27.

Titlul proiectului: Informarea cu privire la posibilităţile de accesare fonduri nerambursabile prin programlele A.D.R.

Descrierea proiectului

Justificare:

Necesitatea existenței unei entități care să asigure informarea și consilierea investitorilor pe plan local

Obiective:

Crearea la nivel local a unui centru de informare, consultanță și expertiză pentru investitorii private.

Activități:

Identificarea terenului/spațiului unde se va înființa centrul

Elaborare documentații tehnice

Obținere avize/autorizații

Lucrări de amenajare și dotare a centrului

Organizarea de întâlniri periodice cu investitorii locali

Atragerea de specialiști care să asigure consultanță și expertiză în afaceri

Rezultate așteptate:

Creșterea nivelului de informare

Performanța agriculturii locale

Noi investiții profitabile

Indicatori de rezultat:

Număr specialiști atrași

Număr beneficiari

Beneficiari: fermierii locali, potențiali investitori, comunitatea locală

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliu local

Primar

GAL

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

28.

Titlul proiectului: Omologare și promovare pe piața internă și internațională a produselor agroalimentare cu specific local

Descrierea proiectului

Justificare:

Punerea în acord cu politica UE de promovare a produselor agricole, care urmărește sprijinirea profesioniștilor din sectorul agroalimentar să pătrundă pe pieţele naționale și internaţionale sau să îşi consolideze poziţia pe aceste pieţe

Obiective:

Creșterea competitivității producătorilor locali

Consolidarea poziției pe piață a producătorilor locali

Pătrunderea pe noi piețe de desfacere a produselor agroalimentare cu specific local

Atragerea de noi investitori

Activități:

Sprijinirea producătorilor locali prin acordarea de consiliere în vederea omologării și promovării pe piață a produselor agroalimentare cu specific local

Rezultate așteptate:

Omologarea produselor cu specific local

Atragerea de investitori

Pătrunderea pe noi piețe de desfacere

Indicatori de rezultat:

Număr produse locale omologate

Piețe accesate

Beneficiari: producătorii locali, comunitatea locală, potențiali investitori

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

29.

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea și extinderea/construirea clădirilor și spațiilor unităților de învățământ : preșcolar, primar și gimnazial :

– Construire Grădiniţă cu program prelungit

– Modernizare clădiri

– Reabilitare clădiri

– Extinderi clădiri

– Eficientizare energetică

Descrierea proiectului

Justificare:

Educația stă la baza dezvoltării durabile a oricărei comunități

Sunt necesare atât construirea cât și modernizarea și extinderea clădirilor unităților școlare din comună.

Obiective:

Asigurarea conformității cu standardele în vigoare privind spațiile de desfășurare a actului educational

Construirea de noi spații/clădiri destinate unităților școlare cu învățământ preșcolar.

Extinderea și reabilitarea unităților școlare de pe raza localității

Creșterea calității actului educațional

Activități:

Modernizare, reabilitare și extinderea instituților de învățământ din comună

Construirea unei grădinițe cu program prelungit

Dotarea cu echipamente didactice necesare

Dotarea cu echipamente IT necesare

Rezultate așteptate:

Îmbunătăţirea calității sistemului de învățământ local prin crearea de condiţii optime în procesul de educaţie, învăţământ şi instruire a tinerilor;

Îmbunătățirea calității sistemului public de învțățământ de la nivel local;

Creșterea numărului de copii din sistemul public de învățământ de la nivel local.

Indicatori de rezultat:

Clădiri modernizate

Număr beneficiari

Beneficiari: comunitatea locală, unitățile școlare

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Unitățile școlare

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

30.

Titlul proiectului : Proiect de dotare a școlilor și grădinițelor cu echipamente didactice și tehnologie performantă

Descrierea proiectului

Justificare:

Educația stă la baza dezvoltării durabile a oricărei comunități

Este necesară dotarea în conformitate cu cerințele actuale a clădirilor unităților școlare din comună

Obiective:

Asigurarea conformității cu standardele în vigoare privind spațiile de desfășurare a actului educațional

Creșterea calității actului educațional

Activități:

Dotarea instituților de învățământ din comună

Dotarea cu echipamente didactice necesare

Dotarea cu echipamente IT necesare

Rezultate așteptate:

Îmbunătăţirea calității sistemului de învățământ local prin crearea de condiţii optime în procesul de educaţie.

Îmbunătățirea calității sistemului public de învțățământ de la nivel local;

Creșterea numărului de copii din sistemul public de învățământ de la nivel local.

Indicatori de rezultat:

Număr de spaţii dotate

Echipamete achiziţionate

Număr beneficiari

Beneficiari: comunitatea locală, unitățile școlare

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Unitățile școlare

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

31.

Titlul proiectului : Construire și amenajare sală de sport / teren de sport

Descrierea proiectului

Justificare:

Sportul contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării de sănătate la cote optime, precum și la întărirea spiritului de echipă și a celui de competiție. Aceasta face necesară implementarea unor măsuri care să contribuie la atragerea copiilor și tinerilor către activități sportive.

Obiective:

Construire și amenajare sală de sport conform standardelor în domeniu

Atragerea copiilor și tinerilor către activități sportive

Obținerea de performanțe în cadrul competițiilor sportive

Activități:

Elaborare documentație tehnică

Obținere avize/autorizații

Lucrări de construire și modernizare sală de sport

Rezultate așteptate:

Sală de sport construită și amenajată conform standardelor la dispoziția cetățenilor comunei

Practicarea de sporturi

Performanțe sportive

Indicatori de rezultat:

Număr beneficiari

Beneficiari: comunitatea locală, unitățile școlare

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Unitățile școlare

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

32.

Titlul proiectului : Modernizare bibliotecă

Descrierea proiectului

Justificare:

Oferta culturala a unei bibliotecii este complexă, explicită și accesibilă, unică prin capacitatea ei de a deschide calea spre o cultură generală solidă și spre perfectionare profesională.

Aceasta face necesară implementarea unor măsuri care să contribuie la atragerea copiilor și tinerilor către activități culturale.

Obiective:

Modernizarea bibliotecii comunale este necesară în conformitate cu standardele în domeniu

Atragerea copiilor și tinerilor către activități culturale

Obținerea de performanțe în cadrul olimpiadelor județene, naționale și internaționale

Activități:

Obținere avize/autorizații

Lucrări de modernizare bibliotecă

Rezultate așteptate:

Bibliotecă amenajată conform cerințelor actuale

Crearea unei biblioteci online

Performanțe educaționale însemnate

Indicatori de rezultat:

Număr beneficiari

Beneficiari: comunitatea locală, unitățile școlare.

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Buget estimativ

 

33.

Titlul proiectului : Reabilitare Cămine Culturale

Descrierea proiectului

Justificare:

Promovarea obiceiurilor tradiționale are nevoie, în primul rând, de locuri cu tradiție culturală, menite să atragă cetățenii ori de câte ori are loc un eveniment tradițional local.

Obiective:

Reabilitare Cămine Culturale

Lucrări de reabilitare a căminelor culturale

Atragerea copiilor și tinerilor către activități culturale

Promovarea culturii tradiționale locale

Activități:

Obținere avize/autorizații

Lucrări de modernizare/reabilitare cămine culturale

Rezultate așteptate:

Cămine culturale rehabilitate și amenajate conform cerințelor actuale

Promovarea culturii tradiționale locale

Indicatori de rezultat:

Imobile reabilitate

Număr beneficiari

Beneficiari: comunitatea locală, unitățile școlare.

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

34.

Titlul proiectului : Achiziţie / dotare cu microbuze şcolare noi

Descrierea proiectului

Justificare:

Scopul principal al utilizării mijloacelor de transport şcolar este transportul dus-întors al elevilor, între localitatea de domiciliu a acestora şi unitatea de învăţământ în care îşi desfăşoară cursurile

Obiective:

Achiziționarea de microbuze școlare dotate conform reglementărilor în vigoare

Siguranța elevilor din comună prin achiziționarea unor mijloace de transport moderne

Activități:

Obținere avize/autorizații

Rezultate așteptate:

Microbuze școlare achiziționate

Transportul sigur al elevilor către unitățile școlare și retur

Indicatori de rezultat:

Număr microbuze achiziţionate

Număr beneficiari

Beneficiari: comunitatea locală, unitățile școlare.

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Unitățile școlare

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

35.

Titlul proiectului: Susținerea copiilor și a tinerilor cu performanțe școlare deosebite prin acordarea de burse de merit și alte stimulente

Descrierea proiectului

Justificare:

Asigurarea conformității cu prevederile legale în vigoare privind acordarea burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

Susținerea și încurajarea performanței școlare

Obiective:

Sprijinirea și recompensarea copiilor cu performanțe școlare deosebite prin burse de merit și alte stimulente

Activități:

Aprobarea prin HCL a acordării burselor și cuantumului burselor de merit și a altor stimulente pentru elevii cu performanțe școlare deosebite

Rezultate așteptate:

Creșterea performanței școlare

Creșterea calității actului educațional

Indicatori de rezultat:

Număr elevi cu performanțe școlare deosebite

Număr și valoare burse de merit acordate într-o perioadă determinată de timp (un an)

Beneficiari: elevii cu performanțe școlare

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Sponsorizări

Buget estimativ

 

36.

Titlul proiectului: Proiecte de reconversie pentru calificare în diverse meserii practicate pe plan local

Descrierea proiectului

Justificare:

Necesitatea calificării și reconversiei profesionale a forței de muncă în acord cu nevoile actuale ale comunității

Obiective:

Calificarea, reconversia și specializarea resurselor umane în comună

Promovarea ocupării și incluziunii sociale

Prevenirea șomajului

Activități:

Organizarea de întâlniri cu reprezentanții AJOFM, cu firmele de specialitate și cu formatorii etc.

Susținerea organizării programelor de calificare și reconversie profesională la nivelul comunei

Rezultate așteptate:

Forță de muncă scalificată

Reducerea șomajului

Indicatori de rezultat:

Număr de beneficiari

Beneficiari: cetățenii comunei, în special tinerii

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

ONG – uri

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

37.

Titlul proiectului : Înființare program educational afterschool

Descrierea proiectului

Justificare:

Educația stă la baza dezvoltării durabile a oricărei comunități

Este necesară dotarea în conformitate cu cerințele actuale a clădirilor unităților școlare din comună în vederea înfințării unui program educațional tip afterschool

Obiective:

Înfințarea programului educațional tip afterschool

Asigurarea conformității cu standardele în vigoare privind spațiile de desfășurare a actului educațional

Creșterea calității actului educațional

Activități:

Dotarea instituților de învățământ din comună în conformitate cu cerințele funcționării unui program educational de tip afterschool

Dotarea cu echipamente didactice necesare

Dotarea cu echipamente IT necesare

Rezultate așteptate:

Îmbunătăţirea calității sistemului de învățământ local prin crearea de condiţii optime în procesul de educaţie, cu preponderență în rândul persoanelor vulnerabile

Îmbunătățirea calității sistemului public de învțățământ de la nivel local;

Creșterea numărului de copii din sistemul public de învățământ de la nivel local.

Indicatori de rezultat:

Număr beneficiari

Beneficiari: comunitatea locală, unitățile școlare

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Unitățile școlare

ONG – uri

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

 

38.

Titlul proiectului: Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical

Descrierea proiectului

Justificare:

Necesitatea unui sistem medical care să corespundă cerințelor UE

Garantarea dreptului cetățenilor de a beneficia de servicii medicale la cele mai înalte standarde

Obiective:

Asigurarea de servicii medicale la standarde europene

Creșterea capacității de tratament

Evitarea deplasării cetățenilor comunei pentru servicii medicale de pe raza altor localități

Crearea de noi locuri de muncă

Activități:

Elaborare documentație

Avize/autorizații

Lucrări de reabilitare și modernizare cabinet medical uman

Dotarea cu aparatură medicală de ultimă generație

Rezultate așteptate:

Cabinete medicale dotate la standarde înalte

Creșterea calității actului medical

Intervenția promptă în cazuri medicale de urgență

Indicatori de rezultat:

Suprafață reabilitată/modernizată

Număr și valoare dotări

Număr beneficiari

Beneficiari: comunitatea locală, cabinetele medicale, farmaciile

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

39.

Titlul proiectului: Construire / amenajare Centru Social de zi / Centru persoane vârstnice. Adăpost temporar de urgență

Descrierea proiectului

Justificare:

Scopul construirii și amenajării unor astfel de obiective îl reprezintă creșterea calitătii vieții persoanelor vârstnice și celor fără adăpost și asigurarea condiţiilor corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri medicale, activităţi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică

Obiective:

Dezvoltarea serviciilor sociale de la nivelul comunei

Asigurarea de servicii medicale la standarde europene

Crearea de noi locuri de muncă

Activități:

Elaborare documentație

Avize/autorizații

Lucrări de construire/reabilitare și modernizare

Rezultate așteptate:

Centre sociale dotate la standarde înalte

Creșterea calității actului medical și de îngrijire

Indicatori de rezultat:

Spaţii construite/ amenajate

Număr beneficiari

Beneficiari: comunitatea locală, în special persoanele vârstnice și cele fără adăpost

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al orașului

Primarul orașului

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

40.

Titlul proiectului: Campanii de informare și sănătate publică. Educație sanitară în școli

Descrierea proiectului

Justificare:

Promovarea sănătății și a educației pentru sănătate

Promovarea prevenției, cea mai importantă atitudine în obținerea unei populații sănătoase pe termen lung

Obiective:

Învățarea și respectarea regulilor de igienă personală și a mediului

Învățarea măsurilor de prevenire a bolilor

Reducerea frecvenței bolilor infecțioase transmisibile prin igienă deficitară

Punerea bazelor unui stil de viață sănătos

Învățarea acordării primului ajutor

Activități:

Activități școlare de educație sanitară

Invitarea de specialiști pentru susținerea programelor de educație sanitară

Elaborarea și difuzarea de materiale informative privind educația sanitară

Distribuirea de pachete cu materiale de igienă (săpun, pastă de dinți, periuță de dinți)

Rezultate așteptate:

Respectarea regulilor de igienă de către copii

Prevenirea răspândirii bolilor

Indicatori de rezultat:

Număr campanii

Număr beneficiari

Număr programe de educație

Număr beneficiari

Beneficiari: adulții, copiii de vârstă preșcolară și elevii școlii din localitate

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Personalul medical

Personalul didactic

Unitățile școlare

Posibile surse de finanțare

Buget local

Buget estimativ

 

41.

Titlul proiectului: Educație sanitară în comunitățile de romi

Descrierea proiectului

Justificare:

Promovarea sănătății și a educației pentru sănătate

Promovarea prevenției, cea mai importantă atitudine în obținerea unei populații sănătoase pe termen lung

Obiective:

Învățarea și respectarea regulilor de igienă personală și a mediului

Învățarea măsurilor de prevenire a bolilor

Reducerea frecvenței bolilor infecțioase transmisibile prin igienă deficitară

Scăderea incidenței sarcinilor și implicit a întreruperilor de sarcină la minore

Punerea bazelor unui stil de viață sănătos

Învățarea acordării primului ajutor

Activități:

Activități de educație sanitară în comunitățile de romi

Invitarea de specialiști pentru susținerea programelor de educație sanitară

Elaborarea și difuzarea de materiale informative privind educația sanitară

Distribuirea de pachete cu materiale de igienă (săpun, pastă de dinți, periuță de dinți)

Rezultate așteptate:

Respectarea regulilor de igienă

Prevenirea răspândirii bolilor

Prevenirea sarcinilor nedorite

Indicatori de rezultat:

Număr programe de educație sanitară

Număr beneficiari

Beneficiari: comunitățile de romi

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliu local

Primar

Personal didactic și medical

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Buget estimativ

 

42.

Titlul proiectului: Dotarea cu tehnică și mijloace de lucru performante a structurii de asistență socială din cadrul UAT

Descrierea proiectului

Justificare:

Necesitatea unui sistem de asistență socială care să corespundă cerințelor UE

Garantarea dreptului cetățenilor de a beneficia de servicii sociale la cele mai înalte standarde

Obiective:

Deservirea promptă a cetățenilor

Reducerea timpului de soluționare a cererilor

Accesarea și prelucrarea rapidă a informației de către personalul primăriei

Activități:

Elaborare documentație

Achiziție echipamente performante pentru personalul compartimentului de asistență socială

Instruire personal

Rezultate așteptate:

Acces la tehnologie performantă

Personal instruit

Cetățean mai bine și mai prompt deservit

Indicatori de rezultat:

Număr și valoare dotări

Beneficiari: personalul compartimentului de asistență socială, cetățenii comunei

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Buget estimativ

 

43.

Titlul proiectului: Asigurarea unei comunități sănătoase și echilibrate prin scăderea numărului de asistați social din comunitate, prin creșterea angajării și scăderea presiunii asupra bugetului local

Descrierea proiectului

Justificare:

Promovarea beneficiilor inserției pe piața forței de muncă în detrimentul unui statut social bazat pe dependența față de stat.

Obiective:

Creșterea gradului de incluziune socială a membrilor comunitatilor marginalizate, prin masuri integrate de ocupare

Reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la piața forței de muncă

Activități:

Înformarea cetățenilor aparținând grupurilor vulnerabile cu privire la beneficile inserției pe piața forței de muncă

Organizarea de evenimente similar bursei locurilor de muncă prin invitarea angajatorilor de la nivelul județului Vrancea

Rezultate așteptate:

Reducerea numărului persoanelor asistate social

Creșterea calității vieții locuitorilor comunei

Indicatori de rezultat:

Număr asistați sociali

Procent reducere cheltuieli buget local

Beneficiari: grupurile vulnerabile

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Buget estimativ

 

44.

Titlul proiectului: Alfabetizarea membrilor comunităților defavorizate

Descrierea proiectului

Justificare:

Punerea în acord cu cerințele UE pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii grupurilor vulnerabile

Obiective:

Creșterea gradului de incluziune social a grupurilor vulnerabile

Dezvoltarea capacității de adaptare la schimbările de pe piața muncii și din societate a persoanelor din categoriile defavorizate

Activități:

Identificarea persoanelor cu analfabetism din comunitate

Achiziția de programe de instruire în scopul alfabetizării persoanelor identificate, în comunitate, cu analfabetism

Organizarea programelor de alfabetizare

Monitorizarea acestora

Rezultate așteptate:

Reducerea analfabetismului în comunitate

Incluziune social a grupurilor vulnerabile

Indicatori de rezultat:

Număr programe de alfabetizare

Număr beneficiari

Beneficiari: persoanele cu analfabetism din comună

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Personal didactic din comună

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

45.

Titlul proiectului: Organizare de campanii de conștientizare a populației privind abandonul de copii, abandonul școlar, metodele contraceptive etc.

Descrierea proiectului

Justificare:

Punerea în acord cu cerințele UE pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii

Obiective:

Scăderea numărului de copii abandonați

Creșterea gradului de incluziune social a grupurilor vulnerabile

Scăderea numărului de avorturi

Activități:

Identificarea familiilor care trăiesc la limita subzistenței

Implicarea familiilor monoparentale și vulnerabile în programe private sau publice de integrare socială

Monitorizarea evoluției acestora

Rezultate așteptate:

Creșterea calității vieții membrilor comunității

Îmbunătățirea actului educațional

Incluziune social a grupurilor vulnerabile

Indicatori de rezultat:

Număr campanii

Număr beneficiari

Beneficiari: persoanele aparținând grupurilor vulnerabile

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

DGASPC

Personal din compartimentul de asistență socială

Personal didactic și medical

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Sponsorizări

Buget estimativ

 

 

46.

Titlul proiectului: Program de conștientizare asupra importanței patrimoniului cultural identitar

Descrierea proiectului

Justificare:

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă

Conștientizarea importanței și valorii obiectivelor culturale, religioase și a monumentelor istorice de pe raza comunei

Obiective:

Dezvoltarea turistică a comunei prin organizarea de circuite turistice

Promovarea obiectivelor culturale, religioase și a monumentelor istorice

Activități:

Modernizarea infrastructurii rutiere ce deservește obiectivele turistice

Promovarea obiectivelor culturale, religioase și a monumentelor istorice

Sprijinirea organizării de circuite turistice în zonă

Rezultate așteptate:

Creșterea numărului de turiști/vizitatori

Indicatori de rezultat:

Număr de programe

Număr de beneficiari

Beneficiari: comunitatea locală, operatori de turism, turiști/vizitatori

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

ONG-uri

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri europene

Buget estimativ

 

47.

Titlul proiectului: Organizare de evenimente culturale, etnografice, gastronomice, care să revitalizeze tradițiile locale (inclusiv în parteneriat cu alte localități)

Descrierea proiectului

Justificare:

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă

Obiective:

Dezvoltarea turistică a comunei prin organizarea de evenimente culturale, etnografice, gastronomice, care să revitalizeze tradițiile locale

Activități:

Organizarea de evenimente

Modernizarea infrastructurii rutiere

Promovarea evenimentelor care revitalizează tradițiile locale

Sprijinirea organizării de circuite turistice în zonă

Rezultate așteptate:

Creșterea numărului de turiști/vizitatori

Creșterea veniturilor din turism la bugetul local

Indicatori de rezultat:

Număr de evenimente

Număr de participanți

Plus valoare adusă

Beneficiari: comunitatea locală, organizatori de evenimente, operatori de turism, turiști/vizitatori

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Firme private

ONG-uri

Posibile surse de finanțare

Buget local

Sponsorizări

Buget estimativ

 

48.

Titlul proiectului: Realizare broșură și alte materiale publicitare de promovare turistică a localității

Descrierea proiectului

Justificare:

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă

Obiective:

Promovarea prin mijloace de publicitate specifice

Atragerea de vizitatori/turiști în zonă

Atragerea de noi investitori în turism

Activități:

Elaborare materiale publicitare

Achiziții servicii de editare și printare a materialelor de promovare

Distribuirea matarialelor de promovare

Rezultate așteptate:

Creșterea numărului de turiști/vizitatori

Indicatori de rezultat:

Număr matariale promovare

Număr vizitatori/turiști

Plus valoare adusă

Beneficiari: comunitatea locală, operatori de turism, turiști/vizitatori

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

ONG – uri

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri europene

Buget estimativ

 

49.

Titlul proiectului: Realizare website și aplicație mobilă de promovare turistică a localității

Descrierea proiectului

Justificare:

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă

Obiective:

Promovarea prin mijloace moderne a destinației turistice

Atragerea de vizitatori/turiști în zonă

Atragerea de noi investitori în turism

Activități:

Elaborare documentație

Achiziții servicii de realizare website și aplicație mobilă de promovare turistică

Realizare website și aplicație mobilă de promovare turistică

Instruire personal în vederea actualizării informației pentru promovarea turistică a comunei

Promovare website și aplicație mobilă

Monitorizare trafic website și aplicație mobilă

Rezultate așteptate:

Creșterea numărului de utilizatori

Creșterea numărului de turiști/vizitatori

Indicatori de rezultat:

Valoare investită în promovare

Număr utilizatori website și aplicație mobilă

Număr vizitatori/turiști

Plus valoare adusă

Beneficiari: comunitatea locală, operatori de turism, turiști/vizitatori

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri europene

Buget estimativ

 

50.

Titlul proiectului: Program de adoptare a monumentelor naturii

Descrierea proiectului

Justificare:

Nevoia şi importanţa conservării ariilor protejate şi a monumentelor naturii trebuie să ocupe unul din primele locuri în sistemul instituţionalizat al valorilor şi al principiilor etice ale comunei

Obiective:

Adoptarea monumentelor natruii de pe raza comunei

Activități:

Cercetarea ştiinţifică;

Inițierea procesului de protejare şi ocrotire a particularităţilor culturale şi tradiţionale;

Gradarea intervenţiei umane cu privire la categoriile de arii protejate

Rezultate așteptate:

Dezvoltarea turismului din zonă

Atragerea de turiști

Indicatori de rezultat:

Număr monumente adoptate

Beneficiari: comunitatea locală, turiști/vizitatori

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Buget estimativ

 

51.

Titlul proiectului: Program de curățare a tuturor zonelor naturale (în special de deșeuri de plastic) și organizarea de programe de educare a populației, precum și înăsprirea penalităților

Descrierea proiectului

Justificare:

Necesitatea protejării și conservării naturii, a diversității biologice

Obiective:

Conservarea și reabilitarea sistemelor ecologice existente

Activități:

Acțiuni ecologice de curățare a zonelor poluate

Organizarea de campanii de conștientizare a necesității protejării mediului înconjurător

Rezultate așteptate:

Mediu natural curat și sănătos

Indicatori de rezultat:

Număr de programe de curățare organizate

Număr participanți

Suprafețe ecologizate

Beneficiari: comunitatea locală, turiști/vizitatori

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

ONG-uri

Posibile surse de finanțare

Buget local

Sponsorizări

Buget estimativ

 

52.

Titlul proiectului: Participarea la evenimente și târguri de turism pentru promovarea zonei; Promovarea obiceiurilor și tradițiilor locale

Descrierea proiectului

Justificare:

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă

Obiective:

Atragerea de investitori în zonă

Diversificarea ofertei turistice

Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitori și vizitatori/turiști

Creșterea atractivității zonei și a numărului de vizitatori

Crearea de noi locuri de muncă

Activități:

Promovare zonă turistică în cadrul târgurilor de turism

Elaborare materiale de promovare

Rezultate așteptate:

Dezvoltare economică a zonei

Creșterea numărului de vizitatori/turiști

Crearea de noi locuri de muncă

Indicatori de rezultat:

Număr târguri de tursim la care se participă

Creşterea numărului de turişti

Beneficiari: locuitorii comunei, turiști, vizitatori, operatorii economici care activează în turism

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

ONG – uri

Posibile surse de finanțare

Buget local

Sponsorizări

Buget estimativ

 

53.

Titlul proiectului: Dezvoltare zonă turistică infrastructură de agrement

Descrierea proiectului

Justificare:

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă

Obiective:

Atragerea de investitori în zonă

Diversificarea ofertei turistice

Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitori și vizitatori/turiști

Creșterea atractivității zonei și a numărului de vizitatori

Crearea de noi locuri de muncă

Dezvoltarea infrastructurii care să deservească zona turistică

Activități:

Elaborare documentație tehnică

Obținere avize/autorizații

Achiziție lucrări de amenajare

Execuție lucrări de construcție, amenajare

Promovare zonă turistică

Monitorizare activitate desfășurată în zona turistică

Rezultate așteptate:

Dezvoltare economică a zonei

Creșterea numărului de vizitatori/turiști

Crearea de noi locuri de muncă

Indicatori de rezultat:

Suprafață dezvoltată

Număr investitori atrași

Număr turiști

Număr locuri de muncă create

Beneficiari: locuitorii comunei, turiști, vizitatori, operatori economici care activează în turism

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

54.

Titlul proiectului: Amenajare trasee turistice

Descrierea proiectului

Justificare:

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă

Obiective:

Diversificarea ofertei turistice

Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitori

Creșterea atractivității zonei și a numărului de vizitatori

Activități:

Conceperea unor trasee turistice sau dezvoltarea celor existente, pentru diferite volume de timp și care să conecteze diferite obiective de interes

Realizarea și montarea de indicatoare și panouri de informare, puncte de observare etc.

Rezultate așteptate:

Diversificarea ofertei turistice

Creșterea numărului de turiști/vizitatori

Indicatori de rezultat:

Număr trasee amenajate

Beneficiari: comunitatea locală, operatorii de turism, turiști/vizitatori

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

ONG -uri

Posibile surse de finanțare

Buget local

Buget estimativ

 

55.

Titlul proiectului: Construire bazin de înot

Descrierea proiectului

Justificare:

Sportul contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării de sănătate la cote optime, precum și la întărirea spiritului de echipă și a celui de competiție. Aceasta face necesară implementarea unor măsuri care să contribuie la atragerea copiilor și tinerilor către activități sportive.

Obiective:

Construirea unui bazin de înot conform standardelor în domeniu

Atragerea copiilor și tinerilor către activități sportive

Obținerea de performanțe în cadrul competițiilor sportive

Activități:

Elaborare documentație tehnică

Obținere avize/autorizații

Lucrări de construire bazin de înot

Darea în folosință a bazinului de înot

Administrarea bazinului de înot pentru a asigura funcționarea în condiții optime

Rezultate așteptate:

Bazin de înot amenajat conform standardelor

Practicarea de sporturi

Performanțe sportive

Indicatori de rezultat:

Suprafață bazin de înot

Număr beneficiari

Beneficiari: comunitatea locală

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

56.

Titlul proiectului: Amenajare trasee pentru cicloturism

Descrierea proiectului

Justificare:

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă

Obiective:

Diversificarea ofertei turistice

Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitori

Creșterea atractivității zonei și a numărului de vizitatori

Activități:

Dezvoltarea unor trasee cicloturistice și amenajarea acestora, incluzând locuri de popas și indicatoare

Realizarea și montarea de indicatoare și panouri de informare, puncte de observare etc.

Rezultate așteptate:

Diversificarea ofertei turistice

Creșterea numărului de turiști/vizitatori

Indicatori de rezultat:

Număr și lungime trasee cicloturistice

Număr beneficiari

Beneficiari: comunitatea locală, operatorii de turism, turiști/vizitatori

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Buget estimativ

 

57.

Titlul proiectului: Amenajare Parc şi locuri de joacă pentru copii și adolescenți

Descrierea proiectului

Justificare:

Necesitatea amenajării, pe raza comunei, de noi locuri de relaxare și petrecere a timpului liber pentru copii și adolescenți

Obiective:

Dezvoltarea de spații de agrement pentru copii și adolescenți

Activități:

Identificarea terenurilor pentru amenajarea parcului și a locurilor de joacă

Lucrări de construcție și amenajare

Darea în folosință

Rezultate așteptate:

Locuri de joacă și parc amenajate conform standardelor de calitate

Indicatori de rezultat:

Număr locuri de joacă

Suprafață amenajată

Număr beneficiari

Beneficiari: copii și adolescenți, localnici și vizitatori/turiști

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

58.

Titlul proiectului: Amenajare zone picnic

Descrierea proiectului

Justificare:

Dezvoltarea din punct de vedere al socializării și petrecerii timpului liber

Obiective:

Dezvoltarea de spații de agrement pentru locuitorii comunei, precum și pentru vizitatori/turiști

Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitori și vizitatori/turiști

Dezvoltarea infrastructurii care să deservească complexul de agrement

Activități:

Elaborare documentație tehnică

Obținere avize/autorizații

Achiziție lucrări de amenajare

Execuție lucrări de amenajare

Promovare complex de agrement

Monitorizare activitate desfășurată în complexul de agrement

Rezultate așteptate:

Dezvoltare din punct de vedere recreațional

Creșterea numărului de vizitatori/turiști

Indicatori de rezultat:

Suprafață amenajată

Număr investitori atrași

Număr turiști

Beneficiari: locuitorii comunei, turiști, vizitatori, operatori economici

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

59.

Titlul proiectului: Zone fitness de tip exterior

Descrierea proiectului

Justificare:

Dezvoltarea din punct de vedere al creșterii calității vieții, al socializării și petrecerii timpului liber

Obiective:

Dezvoltarea de spații de fitnes pentru locuitorii comunei, precum și pentru vizitatori/turiști

Asigurarea condițiilor de recreere și sport pentru locuitori și vizitatori/turiști

Activități:

Elaborare documentație tehnică

Obținere avize/autorizații

Achiziție lucrări de amenajare

Execuție lucrări de amenajare

Monitorizare activitate desfășurată în zonă

Rezultate așteptate:

Dezvoltare din punct de vedere recreațional

Creșterea numărului de vizitatori/turiști

Indicatori de rezultat:

Echipamente montate

Număr beneficiari

Beneficiari: locuitorii comunei, turiști, vizitatori, operatori economici

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

60.

Titlul proiectului: Reabilitarea și modernizarea Stadionului

Descrierea proiectului

Justificare:

Sportul contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării de sănătate la cote optime, precum și la întărirea spiritului de echipă și a celui de competiție. Aceasta face necesară implementarea unor măsuri care să contribuie la atragerea copiilor și tinerilor către activități sportive.

Obiective:

Reabilitarea și modernizarea stadionului pentru activități sportive conform standardelor în domeniu

Atragerea copiilor și tinerilor către activități sportive

Obținerea de performanțe în cadrul competițiilor sportive

Activități:

Elaborare documentație tehnică

Obținere avize/autorizații

Lucrări de reabilitare și modernizare stadion

Rezultate așteptate:

Stadion reabilitat și amenajat conform standardelor în domeniu

Practicarea de sporturi

Performanțe sportive

Indicatori de rezultat:

Suprafață stadion reabilitat / modernizat

Capacitate

Număr beneficiari

Beneficiari: comunitatea locală.

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Buget estimativ

 

 

61.

Titlul proiectului: Împădurirea terenurilor degradate, a celor nefolosite, defrișate etc.

Descrierea proiectului

Justificare:

Necesitatea reconstrucției ecologice a terenurilor degradate, prin valorificarea terenurilor neproductive sau agricole afectate de fenomene de degradare în diferite stadii sau care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de producție pentru folosințe agricole

Obiective:

Valorificarea terenurilor degradate, a celor nefolosite, defrișate

Creșterea suprafețelor de pădure pe teritoriul comunei

Combaterea poluării și a efectelor acesteia asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor

Îmbunătățirea condițiilor de mediu și a diversității biologice

Activități:

Pregătirea terenului și a solului în vederea împăduririi

Executarea de lucrări de îmbunătățiri funciare

Rezultate așteptate:

Suprafață de teren împădurit

Creșterea producției de energie regenerabilă

Indicatori de rezultat:

Suprafețe împădurite

Beneficiari: comunitatea locală

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliu local

Primar

Ocol Silvic

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

62.

Titlul proiectului: Reabilitare spații verzi în interiorul localității

Descrierea proiectului

Justificare:

Necesitatea protejării și conservării zonelor verzi din comună

Îmbunătățirea aspectului estetic al comunei

Obiective:

Creșterea calității mediului natural

Consolidarea amenajărilor peisagistice

Crearea de noi locuri de recreere pentru cetățenii comunei

Activități:

Lucrări de reabilitare a spațiilor verzi din localitate

Rezultate așteptate:

Spații verzi, parcuri

Îmbunătățirea imaginii comunei

Indicatori de rezultat:

Suprafețe verzi amenajate

Beneficiari: comunitatea locală

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Buget estimativ

 

63.

Titlul proiectului: Perdele de protecţie naturală ( plantare arbori )

Descrierea proiectului

Justificare:

Necesitatea protejării mediului înconjurător împotriva fenomenelor meteo extreme (viscol, inundații).

Obiective:

Creșterea siguranței locuitorilor comunei

Creșterea calității mediului natural

Consolidarea amenajărilor peisagistice

Activități:

Lucrări de amenajare a perdelelor de protecție naturale

Rezultate așteptate:

Zone protejate împotriva fenomenelor meteo extreme

Îmbunătățirea imaginii comunei

Indicatori de rezultat:

Număr de arbori plantaţi

Beneficiari: comunitatea locală

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al orașului

Ocolul Silvic

Posibile surse de finanțare

Buget local

Buget estimativ

 

64.

Titlul proiectului: Utilizarea complementară a surselor regenerabile de energie în instituțiile publice şi în mediul privat

Descrierea proiectului

Justificare:

Implementarea normelor UE cu privire la protecția mediului, utilizarea tehnologiilor curate și care risipesc mai puține resurse

Obiective:

Valorificarea surselor regenerabile de energie (fotovoltaică)

Reducerea cheltuielilor cu utilitățile

Activități:

Elaborare documentații tehnice

Obținere avize/autorizații

Instalarea panourilor solare

Rezultate așteptate:

Panouri fotovoltaice instalate

Reducerea cheltuielilor

Indicatori de rezultat:

Număr clădiri care utilizează surse alternative de energie

Beneficiari: UAT Comuna Vulturu

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliu local

Primar

Firme de consultanţă

Posibile surse de finanțare

Fondul de Mediu

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

65.

Titlul proiectului: Reabilitarea termică a clădirilor publice

Descrierea proiectului

Justificare:

Măsurile de creștere a eficienței energetice în clădirile publice reprezintă o prioritate atât pentru UAT-uri, cât și pentru Uniunea Europeană. Implementarea normelor UE cu privire utilizarea tehnologiilor curate și care risipesc mai puține resurse sunt necesare la nivel local.

Obiective:

Reabilitarea clădirilor instituților publice

Reducerea cheltuielilor cu utilitățile

Activități:

Elaborare documentații tehnice

Obținere avize/autorizații

Demarare lucrări reabilitare

Rezultate așteptate:

Clădiri publice reabilitate termic

Reducerea cheltuielilor cu utilitățile

Indicatori de rezultat:

Număr clădiri reabilitate

Beneficiari: UAT Comuna Vulturu

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliu local

Primar

Executivul primăriei

Posibile surse de finanțare

Fondul de Mediu

Fonduri europene

Buget estimativ

 

66.

Titlul proiectului: Conştientizarea utiliztorilor asupra poluării provenite de la autoturisme.

Descrierea proiectului

Justificare:

Implementarea normelor UE cu privire la protecția mediului, utilizarea tehnologiilor curate și care risipesc mai puține resurse

Obiective:

Valorificarea surselor regenerabile de energie

Reducerea nivelului de poluare

Activități:

Elaborare plan comunicare / conștientizare a populației

Implementare campanii conștientizare

Rezultate așteptate:

Populație informată asupra elementelor nocive în ceea ce privește poluarea

Reducerea nivelului de poluare

Indicatori de rezultat:

Reducerea numărului de autoturisme polunate

Beneficiari: comunitatea locală.

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliu local

Primar

Executivul primăriei

ONG-uri

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri private

Buget estimativ

 

67.

Titlul proiectului: Reducerea taxelor / impozitelor pentru autoturismele mai puţin poluante

Descrierea proiectului

Justificare:

Implementarea normelor UE cu privire la protecția mediului, utilizarea tehnologiilor curate și care risipesc mai puține resurse

Obiective:

Încurajarea populației privind utilizarea autoturismelor nepoluante

Reducerea nivelului de poluare

Activități:

Acordarea de facilități fiscale proprietarilor de autoturisme nepoluante

Rezultate așteptate:

Creșterea autoturismelor nepoluante

Reducerea nivelului de poluare

Indicatori de rezultat:

Număr autoturisme nepoluante

Beneficiari: comunitatea locală.

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliu local

Executivul primăriei

Posibile surse de finanțare

Nu necesită alocare financiară

Buget estimativ

 

68.

Titlul proiectului: Campanii de educare a cetățenilor privind responsabilitatea lor în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor

Descrierea proiectului

Justificare:

Necesitatea protejării și conservării zonelor verzi din comună

Îmbunătățirea aspectului estetic al comunei

Obiective:

Creșterea calității mediului natural

Consolidarea amenajărilor peisagistice

Crearea de noi locuri de recreere pentru cetățenii comunei

Activități:

Campanii de informare a populației cu privire la importanța protejării mediului înconjurător

Rezultate așteptate:

Campanii de conștientizare implementate

Îmbunătățirea imaginii comunei

Indicatori de rezultat:

Număr campanii

Număr beneficiari

Beneficiari: comunitatea locală

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliu local

Unitățile școlare

ONG-uri

Operatorul de salubrizare

Posibile surse de finanțare

Buget local

Sponsorizări

Buget estimativ

 

69.

Titlul proiectului: Dotarea cu pubele a gospodăriilor, pentru colectarea selectivă a deșeurilor

Descrierea proiectului

Justificare:

Colectarea selectivă a deșeurilor aduce beneficii economice comunității locale

Obiective:

Protejarea mediului înconjurător la nivelul comunei

Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția mediului

Activități:

Achiziționarea de pubele și dotarea gospodăriilor

Rezultate așteptate:

Creșterea cantității de gunoi colectat selectiv

Eficientizarea reciclării

Indicatori de rezultat:

Număr și valoare pubele achiziționate

Număr beneficiari

Beneficiari: comunitatea locală

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliu local

Primar

Operatorul de salubrizare

Posibile surse de finanțare

Buget local

Buget estimativ

 

70.

Titlul proiectului: Regularizare cursuri de apă

Descrierea proiectului

Justificare:

Protecția și conservarea mediului înconjurător

Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor

Obiective:

Asigurarea scurgerii optime în albie a apelor curgătoare de pe raza comunei

Activități:

Îndepărtarea materialului aluvionar

Extragere nisipuri și pietrișuri

Rezultate așteptate:

Scurgerea optimă în albie a râurilor

Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri

Indicatori de rezultat:

Lungime râruri decolmatate

Beneficiari: comunitatea locală

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

SGA

Primaria comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Buget estimativ

 

71.

Titlul proiectului: Infrastructură de prevenire și protecție împotriva inundațiilor

Descrierea proiectului

Justificare:

Protecția și conservarea mediului înconjurător

Siguranța și protecția cetățenilor impotriva inundațiilor

Obiective:

Prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor

Protecția gospodăriilor și a terenurilor agricole

Consolidarea infrastructurii de prevenire și protecție împotriva inundațiilor

Activități:

Lucrări de consolidare infrastructură de prevenire și protecție împotriva inundațiilor

Rezultate așteptate:

Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri

Indicatori de rezultat:

Suprafață/lungime infrastructură de protecție

Suprafață de teren protejată

Beneficiari: comunitatea locală

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

72.

Titlul proiectului: Amenajare lac/baltă din satele Maluri si Hângulești

Descrierea proiectului

Justificare:

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă

Obiective:

Atragerea de investitori în zonă

Diversificarea ofertei turistice

Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitori și vizitatori/turiști

Creșterea atractivității zonei și a numărului de vizitatori

Crearea de noi locuri de muncă

Dezvoltarea infrastructurii care să deservească zona turistică

Activități:

Elaborare documentație tehnică

Obținere avize/autorizații

Achiziție lucrări de amenajare

Execuție lucrări de amenajare

Promovare zonă turistică

Monitorizare activitate desfășurată în zona turistică

Rezultate așteptate:

Dezvoltare economică a zonei

Creșterea numărului de vizitatori/turiști

Crearea de noi locuri de muncă

Indicatori de rezultat:

Suprafață dezvoltată

Număr investitori atrași

Număr turiști

Beneficiari: locuitorii comunei, turiști, vizitatori, operatori economici care activează în turism

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Fonduri europene

Buget estimativ

 

73.

Titlul proiectului : Reabilitare / modernizare sediu primărie

Descrierea proiectului

Justificare:

Prin această investiție se urmărește creșterea eficienței energetice a clădirii publice prin scăderea consumului annal de energie finală și scăderea consumului anual specific de energie primară.

Obiective:

Reabilitare/modernizare clădire publică – Primăria comunei Vulturu

Creșterea eficienței energetice a clădirii publice

Activități:

Demararea pocedurii de achiziție

Încheierea contractelor de execuție

Obținerea avizelor necesare

Finalizarea proiectului tehnic si obținerea autorizațiilor

Demararea lucrărilor de modernizare/reabilitare

Rezultate așteptate:

Clădire publică reabilitată

Scăderea consumului annal de energie finală și scăderea consumului anual specific de energie primară.

Indicatori de rezultat:

Spaţii modernizate

Beneficiari: Primăria Vulturu

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri guvernamentale

Buget estimativ

 

74.

Titlul proiectului: Implementare și dezvoltare Sistem de Control Intern Managerial

Descrierea proiectului

Justificare:

Sistemul de control intern managerial al oricărei entităţi publice operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acţiuni, dispoziţii, care privesc toate aspectele legate de activităţile entităţii.

Obiective:

Consolidarea capacității administrației publice locale

Furnizarea de servicii publice de calitate pentru toți cetățenii comunei

Activități:

Achiziție procedură SCIM

Rezultate așteptate:

Servicii publice de calitate

Performanțe crescute în administrația publică locală raportată la nivelul de deservire a cetățenilor

Indicatori de rezultat:

Grad de implementare

Beneficiari: administrația publică locală

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Buget estimativ

 

75.

Titlul proiectului: Implementare politici și proceduri privind protecția datelor cu caracter personal

Descrierea proiectului

Justificare:

Reforma protecției datelor cu caracter personal și adaptarea prevederilor pentru era digitală este un process esential pentru protecția datelor cu character personal.

Obiective:

Impunerea și adoptarea unui set de măsuri cu caracter obligatoriu.

Recomandarea unei serii de principii de conduită și măsuri de protejare a datelor a căror respectare trebuie să fie dovedită în cazul unui control.

Stabilirea unor sancțiuni extrem de severe pentru a se asigura luarea în serios a protecției datelor de către operatori.

Activități:

Achiziție procedură certificare GDPR

Rezultate așteptate:

Protecția datelor personale ale cetățenilor comunei

Servicii publice de calitate

Indicatori de rezultat:

Grad de implementare

Beneficiari: administrația publică locală

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Buget estimativ

 

76.

Titlul proiectului: Implementare Strategie Națională Anticorupție

Descrierea proiectului

Justificare:

Promovarea eticii şi integrităţii la nivelul UAT Vulturu și a unităților subordonate/coordonate; consolidarea capacităţii administraţiei publice locale de a asigura calitatea şi accesul la serviciile publice pentru realizarea interesului public

Obiective:

Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor

Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale

Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în administraţia publică locală

Activități:

Achiziție procedură Strategie Națională Anticorupție

Rezultate așteptate:

Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale

Servicii publice de calitate

Indicatori de rezultat:

Grad de implementare

Beneficiari: administrația publică locală

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Buget estimativ

 

77.

Titlul proiectului : Program anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local

Descrierea proiectului

Justificare:

Promovarea implicării civice în dezvoltarea socio – economică a comunei reprezintă un factor important în procesul de transparență decizională de la nivel local.

Obiective:

Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor

Implicarea societății civile în administrarea resurselor comunei

Activități:

Implementare program anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local

Promovarea programului la nivelul ONG-urilor, fundațiilor și federațiilor de la nivel local

Rezultate așteptate:

Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale

Creșterea implicării reprezentanților societății civile în dezvoltarea comunei

Indicatori de rezultat:

Proiecte în domeniile :

– cultură

– educaţie

– sport

– tineret

– sănătate

Beneficiari: comunitatea locală, UAT Vulturu

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Buget estimativ

 

78.

Titlul proiectului: Achiziție și punere în funcțiune de echipamente performante de tehnică de calcul (calculatoare, imprimante multifuncționale etc.)

Descrierea proiectului

Justificare:

Consolidarea capacității administrației publice locale

Furnizarea de servicii publice de calitate pentru toți cetățenii comunei

Obiective:

Creșterea calității serviciilor publice furnizate

Îmbunătățirea accesului la serviciile publice

Activități:

Achiziție echipamente

Dotare cu echipamente performante de tehnică de calcul

Instruire personal privind utilizarea noilor echipamente

Rezultate așteptate:

Acces facil la servicii publice prin tehnologie performantă

Servicii publice de calitate

Indicatori de rezultat:

Număr și valoare echipamente

Număr beneficiari

Beneficiari: administrația publică locală, cetățenii comunei, instituții publice și operatori economici de pe raza comunei

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Buget estimativ

 

79.

Titlul proiectului: Achiziția și utilizarea de softuri performante pentru furnizarea de servicii de calitate către cetățeni și reducerea timpului de soluționare a solicitărilor acestora

Descrierea proiectului

Justificare:

Consolidarea capacității administrației publice locale

Furnizarea de servicii publice de calitate pentru toți cetățenii comunei

Obiective:

Creșterea calității serviciilor publice furnizate

Reducerea timpului de soluționare a cererilor

Îmbunătățirea accesului la serviciile publice

Activități:

Achiziția de softuri performante

Instruirea personalului în scopul utilizării eficiente a acestora

Rezultate așteptate:

Acces facil la servicii publice prin tehnologie performantă

Servicii publice de calitate

Indicatori de rezultat:

Număr și valoare softuri achiziționate

Număr cetățeni deserviți

Termen de soluționare cereri

Beneficiari: administrația publică locală, cetățenii comunei, instituții publice și operatori economici de pe raza comunei

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Buget estimativ

 

81.

Titlul proiectului: Programe de instruire și perfecționare profesională anuală

Descrierea proiectului

Justificare:

Consolidarea capacității administrative

Formarea profesională periodică constituie o obligație legală

Specializarea continuă a resursei umane în acord cu nevoile societății actuale

Obiective:

Îmbunătățirea nivelului de formare profesională pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Activități:

Realizarea analizei nevoilor de formare profesională

Elaborarea planului anual de formare profesională

Achiziția de servicii de instruire și perfecționare profesională

Participarea la forme de pregătire profesională conform nevoilor identificate

Rezultate așteptate:

Dezvoltarea de noi competențe

Creșterea calității serviciilor furnizate

Indicatori de rezultat:

Număr programe de formare

Număr beneficiari

Beneficiari: funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Buget estimativ

 

82.

Titlul proiectului: Organizare de schimburi de experiență cu alte autorități și instituții publice la nivel județean, național și european

Descrierea proiectului

Justificare:

Consolidarea capacității administrative

Specializarea continuă a resursei umane în acord cu nevoile societății actuale

Obiective:

Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Activități:

Elaborarea planului anual de seminarii la nivel national și extern

Implementarea de proiecte având ca obiectiv principal sesiuni de bune practici

Rezultate așteptate:

Dezvoltarea de noi competențe

Creșterea calității serviciilor furnizate

Indicatori de rezultat:

Număr activități

Număr participanți

Beneficiari: funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Buget estimativ

 

83.

Titlul proiectului : Achiziţe autovidanjă

Descrierea proiectului

Justificare:

Prin această achiziție se asigură golirea mecanizată a haznalelor vidanjabile sau a foselor septice, a decantoarelor, separatoarelor de grăsimi de ape uzate menajere, deşeuri lichide sau nămoluri nepericuloase şi transportul acestora

Obiective:

Achiziționarea de autovitanjă

Întreținerea domeniului public și privat al UAT Vulturu

Activități:

Întocmire dosar finanțare

Efectuare achiziție publică

Obținere avize/autorizații

Rezultate așteptate:

Autovitanjă achiziționată

Întreținerea în conformitate cu reglementările în vigoare a domeniului public

Dotarea UAT Vulturu cu utilaje edilitare de întreținere

Indicatori de rezultat:

Autovitanjă achiziționată

Beneficiari: Primăria Vulturu

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri europene

Buget estimativ

 

84.

Titlul proiectului : Achiziţe autogreder

Descrierea proiectului

Justificare:

Prin această achiziție se asigură lucrările de pământ pentru eliminarea stratului vegetal, formarea patului, profilarea și nivelarea drumului, executarea rambleelor la terenuri plane prin săparea și deplasarea pământului din gropi de împrumut, formarea și finisarea taluzurilor la ramblee și debleuri în terenuri fără obstacole.

Obiective:

Achiziționare autogreder

Întreținerea domeniului public și privat al UAT Vulturu

Activități:

Întocmire dosar finanțare

Efectuare achiziție publică

Obținere avize/autorizații

Rezultate așteptate:

Autogreder achiziționat

Întreținerea în conformitate cu reglementările în vigoare a domeniului public

Dotarea UAT Vulturu cu utilaje edilitare de întreținere

Indicatori de rezultat:

Autogreder achiziționat

Beneficiari: Primăria Vulturu

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri europene

Buget estimativ

 

85.

Titlul proiectului : Achizitie utilaj de măturat stradal.

Achiziţie utilaj de spălare străzi.

Descrierea proiectului

Justificare:

Prin această achiziție se asigură deservirea comunei în ceea ce privește întreținerea carosabilului curat în anotimpurile fără precipitații.

Obiective:

Achiziționare utilaj de măturat stradal și utilaj de spălare străzi.

Întreținerea domeniului public și privat al UAT Vulturu

Activități:

Întocmire dosar finanțare

Efectuare achiziție publică

Obținere avize/autorizații

Rezultate așteptate:

Utilaj de măturat stradal și utilaj de spălare străzi achiziționate. Întreținerea în conformitate cu reglementările în vigoare a domeniului public

Dotarea UAT Vulturu cu utilaje edilitare de întreținere

Indicatori de rezultat:

Utilaj de măturat stradal și utilaj de spălare străzi achiziționate.

Beneficiari: UAT Vulturu, comunitatea locală.

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri europene

Buget estimativ

 

86.

Titlul proiectului : Achiziţie utilaje pentru întreţinerea spaţiilor verzi.

Descrierea proiectului

Justificare:

Prin această achiziție se asigură deservirea orașului în ceea ce privește întreținerea spațiilor verzi de pe raza comunei.

Obiective:

Achiziționare utilaje pentru întreţinerea spaţiilor verzi.

Întreținerea domeniului public și privat al UAT Vulturu

Activități:

Întocmire dosar finanțare

Efectuare achiziție publică

Obținere avize/autorizații

Rezultate așteptate:

Utilaje pentru întreţinerea spaţiilor verzi achiziționate.

Întreținerea în conformitate cu reglementările în vigoare a domeniului public

Dotarea UAT Vulturu cu utilaje edilitare de întreținere

Indicatori de rezultat:

Utilaje pentru întreţinerea spaţiilor verzi achiziționate.

Beneficiari: UAT Vulturu, comunitatea locală.

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri europene

Buget estimativ

 

88.

Titlul proiectului : Achiziție utilaje cu nacela pentru iluminat și toaletare copaci.

Descrierea proiectului

Justificare:

Prin această achiziție se asigură deservirea orașului în ceea ce privește întreținerea sistemului public de iluminat și întreținerea pomilor și copacilor de pe domeniul public.

Obiective:

Achiziționare utilaje nacela pentru iluminat și toaletare copaci.

Întreținerea domeniului public și privat al UAT Vulturu

Activități:

Întocmire dosar finanțare

Efectuare achiziție publică

Obținere avize/autorizații

Rezultate așteptate:

Utilaje cu nacela pentru iluminat și toaletare copaci.achiziționate.

Întreținerea în conformitate cu reglementările în vigoare a domeniului public

Dotarea UAT Vulturu cu utilaje edilitare de întreținere

Indicatori de rezultat:

Utilaje cu nacela pentru iluminat și toaletare copaci achiziționate.

Beneficiari: UAT Vulturu, comunitatea locală.

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri europene

Buget estimativ

 

89.

Titlul proiectului : Fântâni arteziene cu jocuri de lumini / muzicale.

Descrierea proiectului

Justificare:

Amenajarea peisagistică a zonelor de interes local reprezintă o prioritate în ceea ce privește atragerea de turiști.

Obiective:

Amenajare fântâni arteziene cu jocuri de lumini / muzicale.

Activități:

Întocmire dosar finanțare

Efectuare achiziție publică

Amenajare fântâni arteziene cu jocuri de lumini / muzicale.

Rezultate așteptate:

Amenajare fântâni arteziene cu jocuri de lumini / muzicale.

Modernizarea zonelor de interes local.

Indicatori de rezultat:

Fântâni amenajate.

Beneficiari: comunitatea locală.

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri europene

Buget estimativ

 

90.

Titlul proiectului : Modernizare şi extindere sistem supraveghere video – în toate zonele comunei

Descrierea proiectului

Justificare:

Prin această achiziție se asigură detectarea și prevenția situaților nedorite și intervenția la timp atunci când este cazul.

Obiective:

Achiziționarea rețelei de supraveghere video

Creșterea siguranței populației comunei

Activități:

Întocmire dosar finanțare

Efectuare achiziție publică

Obținere avize/autorizații

Rezultate așteptate:

Achiziționarea rețelei de supraveghere video

Creșterea siguranței populației comunei

Indicatori de rezultat:

Camere video instalate

Beneficiari: Primăria Vulturu, comunitatea locală

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Posibile surse de finanțare

Buget local

Fonduri europene

Buget estimativ

 

91.

Titlul proiectului : Amenajare/ construire capele mortuare

Descrierea proiectului

Justificare:

Această construcție este un edificiu religios secundar unde se pot oficia slujbe religioase. Este necesar în vederea deservirii comunității locale în ceea ce privește organizarea slujbelor religioase de înmormântare și priveghi.

Obiective:

Construire capele mortuare

Activități:

Întocmire dosar finanțare

Efectuare lucrări de construcție și amenajare

Obținere avize/autorizații

Rezultate așteptate:

Construcția capelelor

Dezvoltarea infrastructurii edificilor religioase din comună

Indicatori de rezultat:

Capele construite

Beneficiari: Primăria Vulturu, comunitatea locală

Instituții/actori implicați/potențiali parteneri

Consiliul local al comunei

Primarul comunei

Biserici

Posibile surse de finanțare

Buget local

Consiliul Județean

Buget estimativ

 

Sari la conținut