Rodica FLOREA
Secretarul general al comunei

 

Data nașterii: 27.10.1973
Vechimea în administrație publică: 20 de ani
E-mail: secretargeneral@primariavulturu.ro
Telefon: 0727 337 270

Educație și formare

 • 1988 – 1992

Diploma de Bacalaureat
Instituția: Grupul Școlar Economic și Administrativ Focșani

 • 1993 – 1998

Diploma de licență în științe juridice
Instituția: Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

 • 2000 – 2001

Certificat de absolvire – cursuri postuniversitare de profesionalizare didactică
Instituția: Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

 • iunie 2007

Programul de perfecționare „Atribuirea contractului de achiziție publică”
Instituția: I.N.A. Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrație Publică Locală

 • 2007-2009

Diplomă de master – Managementul integrării europene și al administrației publice
Instituția: Facultatea de Șiințe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

 • 25 – 31 iulie 2011

Curs de formare „Management strategic” în cadrul proiectului „Eficiență și calitate în actul decizional prin creșterea capacității organizaționale a autorităților publice din județul Vrancea”
Instituția: Centrul de instruire și consultanță LABOR

 • 30 septembrie 2011

Certificat de participare la seminar de instruire pentru completarea REVISAL
Instituția: Școala de Studii Comerciale Bacău

 • 17 – 21 octombrie 2011

Certificat de absolvire curs de formare „Comunicare inter și intra-instituțională” în cadrul proiectului „Eficiență și calitate în actul decizional prin creșterea capacității organizaționale a autorităților publice din județul Vrancea”
Instituția: Centrul de instruire și consultanță LABOR

 • 16 – 20 ianuarie 2012 

Diploma de participare la cursul de formare „Afaceri europene și administrație publică” în cadrul proiectului „Eficiență și calitate în actul decizional prin creșterea capacității organizaționale a autorităților publice din județul Vrancea”
Instituția: S.C. Formenereng S.A.

 • 01 -07 septembrie 2014 

Atestat de participare la cursurile de formare „Expert achiziții publice”
Instituția: Harrison Consulting & Management

 • 29 septembrie – 03 octombrie 2014 

Certificat de absolvire dobândit în urma programului de perfecționare „Structura instituțională a sistemului administrativ public românesc”
Instituția: Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală București

 • 01 – 06 august 2016

Certificat de absolvire dobândit în urma programului de perfecționare „Managementul resurselor umane”
Instituția: Inspire Partner S.R.L.

 • 10 – 14 octombrie 2016

Certificat de absolvire dobândit în urma programului de perfecționare „Expert achiziții publice”
Instituția: S.C. ABC Point Consulting S.R.L.

 • 09 – 15 iulie 2017

Certificat de participare dobândit în urma cursului de perfecționare „Funcția publică. Răspundere juridică”
Instituția: S.C. Inspire Partner S.R.L.

 • 29 iulie – 04 august 2016

Certificat de participare dobândit în urma cursului de perfecționare „Sistem de control intern managerial”
Instituția: S.C. Inspire Partner S.R.L.

 • 06 – 11 ianuarie 2019

Certificat de absolvire dobândit în urma cursului de perfecționare „Expert prevenire și combatere a corupției”
Instituția: S.C. Expert Business Center S.R.L.

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 • 01 octombrie 1992 – 03 aprilie 2001 –  Școala cu clasele I-VIII Andreiașu – profesor – suplinitor (istorie – geografie, cultură civică);
 • 04 aprilie 2001 – 28 aprilie 2013 – Primăria comunei Andreiașu de Jos, județul Vrancea – secretar general al comunei Andreiașu de Jos;
 • 29 aprilie 2013 – prezent – Primăria comunei Vulturu, județul Vrancea – secretar general al comunei Vulturu.

Scrie-i secretarului general

  Sari la conținut